JS Fastigheter grundades 1999 av Johan Svensson. from 2019 ägs det av 2 st ägare Johan Svensson och Måns Johansson. Vi äger fastigheter runt om i Kronobergs län.
Stabiliteten och styrkan i JS Fastigheter avspeglas i vårt agerande mot våra hyresgäster som präglas av trygghet, seriositet och en vilja att satsa långsiktigt.
​Vår målsättning är att alla våra hyresgäster skall trivas i sina lägenheter och bo hos oss under många år.
​En grundpelare till detta är vår service gentemot våra hyresäster, att ha kompetent personal som snabbt är på plats och som kan ge det lilla extra.