Temperatur

Vår målsättning är att inomhustemperaturen i din lägenhet ska
vara minst 20 grader.

Som hyresgäst kan du själv påverka din inomhusmiljö. Bland annat kan felaktig möblering påverka temperaturen och göra lägenheten kallare. Stora möbler ska till exempel inte stå framför ett element eftersom elementet då inte avger den värme som behövs. Gardiner som hänger över termostaten kan medföra att elementet slås av innan rummet har rätt temperatur.

När du vädrar vintertid är det bäst att öppna fönster eller balkong helt under några minuter. Om du ständigt har ett fönster öppet kyls lägenheten ner och golven kan bli kalla.

Om det inte är 20 grader i lägenheten trots att du följt de här råden, kontakta Felanmälan. Det kan till exempel ha kommit in luft i dina element.