Fel på TV/Internet

Har du problem med TV eller Internet är det viktigt att du först kontrollerar att det inte är den egna utrustningen som det är fel på. Det gäller kablar, digitalbox, tv, ev inspelningsenheter mm. Om det vid besök av tv-tekniker visar sig att det är fel i den egna utrustningen debiteras du en besöksavgift.

Kvarstår problemen efter din kontroll av den egna utrustningen kan du göra en felanmälan eller kontakta leverantören av TV-tjänsten.