Bostadsansökan

Fyll i nedanstående uppgifter om du vill göra en bostadsansökan hos oss.

*Genom att jag kryssar för SAMTYCKER i nedanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen(PUL) till att JS Fastigheter har full rätt att ta Kreditupplysning genom Shj, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt.

Observera att bostadsansökan du skickar in sparas endast i 3 (tre) månader.                      
Märk ansökan med objektort och nr om du söker en av de utannonserade objekten.