Nyheter             

  från den 2019-12-23 till 2020-01-07 har vi julledigt och hänvisa endast akuta ärende till jour på 010-33 33 130

Alla Mejl ska skickas till
info@jsfastigheter.se

VÅRA TELEFONTIDER 

Vi tar emot samtal mellan 8-11 på vardagar, övrig tid är det jouren som svarar och då endast akuta händelser.
Missbrukande av jourtjänsten debiteras hyresgästen